Contacteer ons »

Boykot – Anderlecht

Over dit project

 

Het gaat hier om een industrieel pand dat een laatste gebruik kende als sanitair bedrijf met kantoorfunctie, ateliers, stockage en show-room.

De bouwheer, vzw Tonuso kocht dit pand aan teneinde hier opvang te kunnen verzorgen voor jongens binnen de bijzondere jeugdzorg.

Het pand maakt deel uit van een dens bouwblok met een zeer gemengd karakter, zowel wat betreft vorm als wat betreft functie. Industrie, ambachten en wonen bestaan er naast elkaar en door het dicht bouwen van de binnengebieden ontstond een onoverzichtelijk, donker en weinig kwaliteitsvol stedenbouwkundig geheel.

De overheid heeft zichzelf als doel gesteld de binnengebieden zoveel mogelijk onbebouwd te laten of te krijgen, wat een correcte houding kan zijn. Een andere realiteit is natuurlijk de gebouwde werkelijkheid waarvan iedere vierkante meter wordt betaald.

Door het strategisch slopen van bepaalde gebouwdelen en deze gedeeltelijk te vervangen door nieuwe werd een kader gecreëerd waarbinnen het idee van het binnengebied als rustruimte werd verenigd met de nood aan oppervlakte bij de bouwheer.

Delen:
Datum